Webinar - Circular Framework In-Use

DGBC wil de circulaire bouwoplossingen verbreden en toepasbaar maken naar de gehele bouwsector. Duidelijkheid helpt de markt. Ook om invulling te geven aan bijvoorbeeld de doelstelling om 100% circulair te zijn in 2050. Een belangrijke vraag daarbij is: hoe krijgt circulariteit een plek in de gehele bouwopgave? Om hier antwoorden op te krijgen worden er indicatoren geïdentificeerd, die circulariteit steeds een stapje concreet, meetbaar en toepasbaar maken.

DGBC heeft in 2018 een Framework for Circular Buildings opgesteld, gericht op de nieuwbouw. Momenteel werken we aan een nieuw Framework. Deze richt zich specifiek op het toepasbaar en meetbaar maken van circulariteit in de bestaande bouw en BREEAM-NL In-Use.

DGBC werkt hierin samen met Circle Economy, Metabolic, SGS Search, Alba Concepts en Valstar Simonis. Tijdens het webinar wordt de publicatie gepresenteerd.

Aanmelden

Inschrijven voor het webinar kan via de inschrijfknop links. Je wordt doorgeleid naar Zoom. Deelname is gratis.

Gerelateerd nieuws

Kijk terug: Webinar - Verduurzamen schoolgebouwen: samenwerking gemeente en schoolbestuur in de praktijk

Kijk terug: Webinar - Verduurzamen schoolgebouwen: samenwerking gemeente en schoolbestuur in de praktijk

Webinar verduurzamen schoolgebouwen: samenwerking gemeente en schoolbestuur in de praktijk

Webinar verduurzamen schoolgebouwen: samenwerking gemeente en schoolbestuur in de praktijk

Kijk terug: Webinar - COVID-19 maatregelen in gebouwen Ionisatie en UV-licht

Kijk terug: Webinar - COVID-19 maatregelen in gebouwen Ionisatie en UV-licht