Annemarie van Doorn: “Veel aanknopingspunten in partijprogramma’s” 

Veel aanknopingspunten en goede intenties. Dat is wat DGBC-directeur Annemarie van Doorn terugziet in de Kieswijzer met politieke standpunten die DGBC heeft opgesteld aan de hand van de gebouwde omgeving. Hoewel ze dus veel positieve punten ziet, hoopt ze dat die ambities en beloftes wel concreter worden en nóg ambitieuzer. “Want de overheid moet niet vergeten dat de markt al laat zien dat het kan.” 

Bekijk hier de DGBC Kieswijzer >>


Dat blijft Van Doorn het hele gesprek over de verkiezingsprogramma’s  benadrukken. DGBC en haar partners laten al dagelijks zien dat de klimaatdoelstellingen haalbaar zijn. “Niet alleen voor zichzelf, maar voor de hele sector”, zegt ze. De DGBC-directeur is zich ervan bewust dat DGBC vooral koplopers om zich heen heeft, ‘maar ook de rest van de markt komt in beweging als die een helder perspectief hebben’.  

Isoleren

Een goed voorbeeld is de aandacht voor het isoleren van gebouwen, van woningen tot utiliteitsbouw. Bijna alle partijen besteden daar aandacht aan. Van Doorn is daar enthousiast over: “Dat past heel goed bij ons programma Paris Proof. We moeten met twee derde energie besparen om de klimaatdoelen te behalen, meer en beter isoleren is dan ook noodzakelijk.” Om dat doel te behalen, zijn er niet alleen ambities nodig, maar hebben we ook echt meetbare, concrete doelstellingen nodig om de hele markt in de goede richting te duwen. Dan denk ik aan wet- en regelgeving.” 

Harde plannen

De meeste linkse partijen willen de klimaatdoelstellingen al ruim voor 2050 behalen, CDA en VVD houden 2050 aan als ultimatum, maar over het geheel worden er dus weinig harde plannen gemaakt hoe Nederland daar moet geraken. De Partij voor de Dieren heeft die ambities wel concreet geformuleerd. Deze partij met een uitgesproken ‘groene’ ambitie lijkt bijna het Paris Proof-plan van DGBC bij de hand te hebben genomen en is zelfs nog ambitieuzer: ‘Uiterlijk 2030 gebruiken kantoren 65% minder energie. De energiebesparingsplicht wordt strenger gehandhaafd. Overbodige verlichting, zoals in kantoren, in etalages van winkels die gesloten zijn, of lichtgevende reclames, wordt aan banden gelegd’. Buiten dat die specifieke plannen de DGBC-directeur aanspreken, is ze vooral enthousiast over de concrete manier waarop de doelen geformuleerd zijn.  

Overkoepelende doel

De concretisering van de doelen en ambities bij andere partijen mist Van Doorn niet alleen in de gedetailleerdere plannen, maar ook in het grote doel. Wat is de klimaatambitie voor Nederland? “Die doelen zijn wel redelijk genoteerd, alleen mis ik een realistische koppeling met de bouwplannen.” Daarmee verwijst Van Doorn naar het breed gedeelde plan om een miljoen woningen te bouwen. “Hoe duurzaam en circulair dat ook wordt ingezet, het zal nooit zonder CO2-uitstoot zijn. Zelfs niet als leegstaande gebouwen omgebouwd worden. Het bouwen van die miljoen woningen, maakt de broodnodige CO2-reductie tot 2030 en 2050 al onmogelijk. Ons CO₂-budget is al bijna op! Hoe rijmen die plannen met de mooie woorden rondom de klimaatdoelstellingen.” 

 Ingezet moet worden op een echte transitie, overeenkomstig met veel partijprogramma’s. “Ik ben zo blij om te zien dat bijna alle partijen de klimaatproblematiek serieus nemen”, Van Doorn is enthousiast over de berichten die ze in de Kieswijzer terugziet. Ze zou er een actie aan willen koppelen. “Installeer een minister van energietransitie, dat zou het echt helpen. En geef koplopers de economische ruimte om te excelleren.” 

Realisme

Een centrale rol, regie, realisme. Het zijn woorden die terug blijven keren. Het zijn ook woorden die passen bij DGBC. “Zo zie ik echt onze rol. Wij laten zien dat het kan, op een realistische en meetbare manier.” Van Doorn gaat dan ook graag in gesprek met de politieke partijen. Daarin heeft ze een hoopgevende boodschap als ze politici spreekt: “Maak je geen zorgen, deze doelen gaan we wel halen. Er gebeurt namelijk al heel veel. Die goede voorbeelden zien wij ook dagelijks voorbijkomen bij onze achterban en delen wij graag.” 

Bekijk hier de DGBC Kieswijzer >>


Lees hier meer over de verkiezingen en Circulariteit

Lees hier meer over de verkiezingen en Paris Proof

Gerelateerd

Utrecht is de duurzaamste kantorenstad van Nederland

Utrecht is de duurzaamste kantorenstad van Nederland

Terugblik Building Holland Digital

Terugblik Building Holland Digital

BREEAM-NL reportage: het verhaal achter de vijf sterren van het Rijksmuseum

BREEAM-NL reportage: het verhaal achter de vijf sterren van het Rijksmuseum