Deerns: 'Alleen in harmonie wordt een gebouw toekomstbestendig'

Deerns voegde zich onlangs bij de Programmaraad Circulariteit van DGBC. We vroegen hun directeur, Hubrecht van Ginneken, naar zijn visie en de rol van circulariteit in de gebouwde omgeving. 

"Circulair of niet circulair, in alle gevallen heeft een gebouw als primaire doel de gebruiker optimaal te ondersteunen. Of het nu kantoren, ziekenhuizen, laboratoria, of musea zijn, het gebouw moet werken voor mensen. En dat natuurlijk op een toekomstbestendige manier: duurzaamheid op het vlak van energieverbruik en gezondheid van de gebruiker, maar ook circulair materiaalgebruik. Het optimaal aansluiten aan de wensen van de gebruikers gecombineerd met deze drie pijlers, dat is uitdaging waar de vastgoedbranche voor staat. Nu en in de toekomst. We hebben niet de luxe om een van deze vier aspecten te vergeten: alleen in harmonie wordt een gebouw toekomstbestendig.

Circulariteit is echter nog ongrijpbaar voor onze klanten, waardoor het nog geen vaste plek heeft in de markt. Van belang is dat circulariteit meetbaar en certificeerbaar wordt, waardoor het wel die vaste plek krijgt, zoals bijvoorbeeld BREEAM heeft. Dan zal het circulair ontwerpen dezelfde vlucht nemen als het energiezuinig ontwerpen!

Leidende rol

De laatste jaren is er al heel veel bereikt met energiezuinigheid en ook, vooral nu in de corona-tijd, de gezondheid van de gebruiker wordt steeds nadrukkelijker meegenomen in de ontwerpen van gebouwen. Deerns heeft hier altijd een leidende rol in genomen, bijvoorbeeld met de ontwerpen van het TNT HQ in Hoofddorp, The Edge in Amsterdam of het kantoor van Triodos Bank.

Veel van deze oplossingen worden door innovatie in de installaties mogelijk gemaakt, waardoor het belang van deze installaties de laatste jaren alleen maar is toegenomen en zal blijven toenemen in de toekomst. Niet alleen op het financiële vlak waarbij de installaties tegenwoordig al meer dan een derde van de bouwsom kunnen beslaan, maar ook in het materiaalgebruik.

Goede voorbeelden

En dat is waar we nu gezamenlijk een stap moeten maken. Er zijn veel circulaire initiatieven op het vlak van inrichting en de bouwkundige schil, maar de installaties blijven achter. Natuurlijk zijn er al goede voorbeelden zoals ontwerpen voor losmaakbaarheid, keuze voor biobased materialen of installaties als een dienst om er een paar te noemen. Maar de realiteit is dat de innovatie in de installaties op gespannen voet staat met circulariteit. Een baksteen van 50 jaar geleden is vandaag nog steeds een baksteen, maar een luchtbehandelingssysteem van 20 jaar geleden is nu achterhaald en niet herbruikbaar zonder grote, financieel onaantrekkelijke, aanpassingen.

Om hier een oplossing aan te bieden moeten we door de keten heen samenwerken. Door klanten te overtuigen van de noodzaak om nu ook circulair te denken, door in de ontwerpen ruimte te geven voor leveranciers met innovatieve oplossingen, door circulariteit meetbaar en certificeerbaar te maken, door financiële stimulering die hergebruik van materialen beloont, door in ontwerpen de juiste balans tussen duurzaamheid van energie, gezondheid en materiaal te kiezen. Dit kan niemand alleen en daarom werken wij samen met de DGBC en haar partners."

Dit artikel is ook gepubliceerd in Toekomstbouwers

Professionals

Hubrecht van Ginneken

Gerelateerd

Kijk terug: Webinar - Borging klimaatadaptieve maatregelen

Kijk terug: Webinar - Borging klimaatadaptieve maatregelen

Circular Buildings - een meetmethodiek voor losmaakbaarheid v2.0 nu online

Circular Buildings - een meetmethodiek voor losmaakbaarheid v2.0 nu online

Gebruik alle goede ideeën en integreer ze in een wijk

Gebruik alle goede ideeën en integreer ze in een wijk