DGBC ondertekent ontbrekend hoofdstuk in de Actie Agenda Wonen 2021: de groene versnelling

Dutch Green Building Council heeft met 14 andere organisaties en personen het aanvullende hoofdstuk ‘De groene versnelling’ in de Actie Agenda Wonen 2021 ondertekend. Het initiatief voor dit ontbrekende hoofdstuk is gestart door Marian Stuiver van Wageningen University & Research en Tim Vredeveld van Het Oversticht. Dit deden zij nadat afgelopen maand de Actie Agenda Wonen werd gepresenteerd. In het aanvullende hoofdstuk pleiten de ondertekenaars voor meer ruimte voor natuurinclusiviteit, circulariteit en klimaatbestendigheid in het bouwproces.

In februari hebben diverse organisaties uit de bouwsector, gezondheidssector en bankenwereld, waaronder Aedes, Neprom, VEH, VNG en GGZ de Actieagenda Wonen gepresenteerd. Hierin staan concrete voorstellen om de problemen op de woningmarkt aan te pakken.

Natuurinclusief, circulair en klimaatbestending

In die aanpak is te lezen dat er binnen tien jaar een miljoen woningen gebouwd moeten worden. Maar het is belangrijk om dit ook duurzaam te doen aldus de ondertekenaars. Volgens de 15 organisaties kan het: de bouwopgave versnellen en tegelijkertijd huizen en wijken bouwen die natuurinclusief, circulair en klimaatbestending zijn. Het wordt uitgebreid toegelicht in het hoofdstuk ‘De groene versnelling’, dat volgens hen ontbreekt in de Actieagenda Wonen 2021. Het aanvullende hoofdstuk is inmiddels overhandigd aan de bestuurders van Aedes en Neprom, vertegenwoordigers van de Actieagenda Wonen.

Tijd van blind bouwen is voorbij

Jan Kadijk, Manager Kennis en Innovatie bij Dutch Green Building Council, onderstreept het belang van het aanvullende hoofdstuk. “De Actieagenda Wonen legt eenzijdig de nadruk op het versnellen van de woningbouw. Het ‘ontbrekende hoofdstuk’ dat we nu mede-ondertekenen kan alle betrokkenen bij de actie-agenda, maar ook de politiek inspireren om duurzaamheid als een ‘conditio sine qua non’ onder die miljoen woningen te leggen. Het extra hoofdstuk rept overigens terecht over ‘woonruimten’ en niet over nieuwbouwwoningen”, aldus Kadijk. “Er valt binnenstedelijk enorm veel te herstructureren en herbestemmen. Dat is procedureel altijd lastiger en vergt extra investeringen op de korte termijn. Daar moeten we vanuit de circulaire agenda dan extra middelen voor vrij maken. De tijd van blind bouwen zoals we het altijd deden is voorbij.”

Ondertekenaars

Vijftien organisaties en personen die een leidende positie hebben vanuit wetenschap, media, maatschappelijke organisaties of ruimtelijke planning hebben het hoofdstuk inmiddels ondertekend.

 

Naast Dutch Green Building Council ondertekenden: Wageningen University & Research, Het Oversticht, IVN Natuur Educatie, Federatie Ruimtelijke Kwaliteit, De Natuur en Milieufederaties, NL Greenlabel, Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners, De Lynx, DS Ontwerp en Onderzoek, Margot Ribberink, Ambassadeur Weer, Klimaat & Duurzaamheid, Nederlandse Vereniging voor Tuin- en Landschapsarchitectuur, GrwNxt, Stichting Steenbreek en De Gezonde Stad.

Gerelateerd

Kijk terug: Webinar - Borging klimaatadaptieve maatregelen

Kijk terug: Webinar - Borging klimaatadaptieve maatregelen

Circular Buildings - een meetmethodiek voor losmaakbaarheid v2.0 nu online

Circular Buildings - een meetmethodiek voor losmaakbaarheid v2.0 nu online

Gebruik alle goede ideeën en integreer ze in een wijk

Gebruik alle goede ideeën en integreer ze in een wijk