Europese criteria voor duurzaam bouwen in aanbestedingen

DGBC werkt samen met zeven andere Europese Green Building Councils in het project Life Level(s). Doel is het promoten van een uniforme visie binnen Europa op de drie onderdelen van Level(s), te weten: Life Cycle Assessments (LCA), Life Cycle Costing (LCC) en Indoor Air Quality (IAQ). Level(s) is een EU-initiatief om duurzaam bouwen in Europa te harmoniseren en te promoten.

Gemeenschappelijke indicatoren

Level(s) is een lijst met gemeenschappelijke indicatoren voor duurzaam bouwen. De lijst is opgesteld door de Europese Unie. Er is gekeken naar de volledige levenscyclus van gebouwen om hun enorme potentieel voor emissiereductie, efficiëntie, gezondheid en circulariteit aan te pakken. De ‘key indicators’ binnen Level(s) zijn naast CO₂-reductie: 

  • Life Cycle Assessment (LCA)

  • Life Cycle Costing (LCC) 

  • Indoor Air Quality (IAQ) 

Level(s) is geen certificeringssysteem, zoals BREEAM, maar kan daar wel input voor leveren. Het moet organisaties in de hele Europese bouwsector stimuleren om uniform samen te werken.

Huidige en gewenste positie

Het project Life Level(s) heeft als doel om duurzaam bouwen in Europa te standaardiseren door organisaties bewust te maken en gebruik van de indicatoren uit het framework van Level(s) te stimuleren. Het project wordt medegefinancierd door het Life Programme van de EU. In 2020 heeft DGBC een inventariserend onderzoek uitgezet over de huidige en gewenste positie van LCA, LCC en IAQ criteria in aanbestedingen binnen Nederland en andere landen in Europa. De resultaten zijn inmiddels verwerkt.

Expertmeeting Life Level(s)

Op donderdag 8 april organiseert DGBC een de expertmeeting Life Level(s) om de resultaten van het inventariserend onderzoek verder uit te diepen. Tijdens de expertmeeting gaan we in gesprek om de rol van LCA, LCC en IAQ binnen de bouwsector en aanbestedingen te verbeteren om zo te kunnen verduurzamen. We zullen de grootste obstakels en mogelijkheden om LCA, LCC en IAQ in openbare aanbestedingen op te nemen identificeren. Aan de hand van voorbeeldprojecten, zoals EDGE olympic, Biosintrum en Triodos Hoofdkantoor, nemen onder anderen Mirjam Peters (DGMR) en Gerard van Dijk (Brink) ons mee in hun kennis en ervaringen binnen deze projecten en het gebruik van de indicatoren. 

Aanmelden

Kijk hier voor meer informatie over de expertmeeting en meld je aan.

Gerelateerd

Kijk terug: Webinar - Borging klimaatadaptieve maatregelen

Kijk terug: Webinar - Borging klimaatadaptieve maatregelen

Circular Buildings - een meetmethodiek voor losmaakbaarheid v2.0 nu online

Circular Buildings - een meetmethodiek voor losmaakbaarheid v2.0 nu online

Gebruik alle goede ideeën en integreer ze in een wijk

Gebruik alle goede ideeën en integreer ze in een wijk