Openbare consultatie leidraden Platform CB’23 van start

Een brede groep uit de sector heeft in de actieteams Circulair Inkopen en Circulair Ontwerpen van Platform CB’23 sinds oktober 2020 gewerkt aan het opstellen van leidraden. DGBC is aangesloten bij CB'23 en deelt ervaringen en kennis.

Om te zorgen dat deze uniforme afspraken nóg beter worden en op een breed draagvlak kunnen rekenen, is feedback vanuit nóg meer invalshoeken belangrijk. Van 17 maart tot en met 7 april 2021 is de openbare consultatieperiode waarin betrokkenen uit de hele bouwsector feedback kunnen geven op de 80%-versies. 


De actieteams beoordelen de ontvangen opmerkingen en zullen in juli 2021 definitieve versies van de leidraden presenteren. Deze kunnen vrij toegepast worden op circulaire bouwprojecten, net als de eerder ontwikkelde leidraden voor het meten van circulariteit en paspoorten voor de bouw. 

Leidraad Circulair Inkopen

Het actieteam heeft leidende circulaire principes opgesteld die meegenomen kunnen worden in alle fases van het inkooptraject: van het opdrachtgeverschap op organisatieniveau, de stappen in het inkoopproces en de specificatie die je op de markt zet. Bestaande handreikingen, leidraden en principes zijn hierbij als uitgangspunt meegenomen. De organisatie kan de principes toepassen op de manier die past bij haar organisatiecultuur en context. 

Leidraad Circulair Ontwerpen

Belangrijke keuzes en besluiten worden aan het begin van het bouwproces gemaakt, tijdens het ontwerpen. Om circulaire strategieën te realiseren in die totale keten is door het actieteam nagedacht over wie welke keuzes maakt en hoe je met elkaar informatie deelt. In de leidraad worden verschillende circulaire ontwerpstrategieën beschreven, komen rollen en samenwerking aan bod en de randvoorwaarden voor circulair ontwerpen. 

Het geven van feedback

Via een commentaarmodule op de website kunnen betrokkenen uit de hele sector feedback geven op de conceptleidraden. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in het type commentaar: taalkundige fouten, inhoudelijke suggesties tot verbetering of een fundamenteel bezwaar op een deel van de tekst. Losse e-mails of mondelinge feedback worden niet in behandeling genomen. 

Online inloopspreekuur

Tijdens de consultatieperiode organiseert Platform CB’23 een online inloopspreekuur. Afhankelijk van de vragen die er zijn, wordt een extra toelichting gegeven of wordt ingegaan op de keuzes die zijn gemaakt. Het is niet bedoeld om commentaar te delen, dat kan alleen via het feedbackformulier op de website. Het inloopspreekuur voor Circulair Inkopen is op woensdag 31 maart van 13:00 tot 14:00 uur en voor Circulair Ontwerpen op woensdag 31 maart van 14:00 tot 15:00 uur.

Gerelateerd

Kijk terug: Webinar - Borging klimaatadaptieve maatregelen

Kijk terug: Webinar - Borging klimaatadaptieve maatregelen

Circular Buildings - een meetmethodiek voor losmaakbaarheid v2.0 nu online

Circular Buildings - een meetmethodiek voor losmaakbaarheid v2.0 nu online

Gebruik alle goede ideeën en integreer ze in een wijk

Gebruik alle goede ideeën en integreer ze in een wijk