Vattenfall en K3 starten samenwerking voor verduurzaming

Vattenfall en gebiedsontwikkelaar K3 gaan samenwerken om landschappelijk ingepaste zonneparken te ontwikkelen. Door hun krachten te bundelen willen zij een bijdrage leveren aan de verdere verduurzaming van Nederland.

De zonneparken zullen op gebiedsontwikkelingslocaties van K3 worden gebouwd. Het gaat daarbij niet alleen om grondgebonden zonneparken, maar ook om drijvende zonneparken. Een deel van de duurzame energie die door deze projecten wordt opgewekt, gaat K3 gebruiken voor haar eigen bedrijfsvoering. Vattenfall zal de rest aanbieden aan haar klanten.

Complementaire kennis

K3 is gespecialiseerd in integrale gebiedsontwikkeling met aandacht voor onder andere ecologie, klimaatadaptatie en de inpassing van duurzame energie. Het bedrijf heeft brede kennis van het voortraject van gebiedsontwikkelingen. Daarbij gaat het om het opstellen van een breed maatschappelijk gedragen gebiedsontwikkelingsplan waarbij participatie, ecologische kwaliteitsimpulsen, landschappelijke inpassing en het vergunningentraject centraal staan. Vattenfall zorgt voor het technisch ontwerp, subsidieaanvragen, de bouw en de exploitatie van de zonneparken en de levering van de opgewekte energie aan haar afnemers.

Lees verder op Vattenfall.nl

Partners

Vattenfall

Gerelateerd

In vogelvlucht op de hoogte via webinars BREEAM-NL

In vogelvlucht op de hoogte via webinars BREEAM-NL

Innovatie  is niet alleen technologie, maar ook gedrag

Innovatie is niet alleen technologie, maar ook gedrag

DOKVAST en Barli realiseren circulair en iconisch bouwproject Juf Nienke

DOKVAST en Barli realiseren circulair en iconisch bouwproject Juf Nienke