Hubrecht van Ginneken

Wat is jouw belangrijkste motivatie om deel te nemen aan de programmaraad circulariteit?

 

"Circulair of niet circulair, in alle gevallen heeft een gebouw als primaire doel de gebruiker optimaal te ondersteunen. Of het nu kantoren, ziekenhuizen, laboratoria, of musea zijn, het gebouw moet werken voor mensen. En dat natuurlijk op een toekomstbestendige manier: duurzaamheid op het vlak van energieverbruik en gezondheid van de gebruiker, maar ook circulair materiaalgebruik. Het optimaal aansluiten aan de wensen van de gebruikers gecombineerd met deze drie pijlers, dat is uitdaging waar de vastgoedbranche voor staat. Nu en in de toekomst. We hebben niet de luxe om een van deze vier aspecten te vergeten: alleen in harmonie wordt een gebouw toekomstbestendig. Circulariteit is echter nog ongrijpbaar voor onze klanten, waardoor het nog geen vaste plek heeft in de markt. Van belang is dat circulariteit meetbaar en certificeerbaar wordt, waardoor het wel die vaste plek krijgt, zoals bijvoorbeeld BREEAM heeft. Dan zal het circulair ontwerpen dezelfde vlucht nemen als het energiezuinig ontwerpen!

 

Wat kan je bijdragen aan het vergroten van circulariteit in de bouw- en vastgoedwereld?

 

De realiteit is dat de innovatie in de installaties op gespannen voet staat met circulariteit. Een baksteen van 50 jaar geleden is vandaag nog steeds een baksteen, maar een luchtbehandelingssysteem van 20 jaar geleden is nu achterhaald en niet herbruikbaar zonder grote, financieel onaantrekkelijke, aanpassingen. Om hier een oplossing aan te bieden moeten we door de keten heen samenwerken. Door klanten te overtuigen van de noodzaak om nu ook circulair te denken, door in de ontwerpen ruimte te geven voor leveranciers met innovatieve oplossingen, door circulariteit meetbaar en certificeerbaar te maken, door financiële stimulering die hergebruik van materialen beloont, door in ontwerpen de juiste balans tussen duurzaamheid van energie, gezondheid en materiaal te kiezen. Dit kan niemand alleen en daarom werken wij samen met de DGBC en haar partners."

Professional

Naam

Hubrecht van Ginneken

Functie

Directeur

Soort professional

Programmaraad Circulariteit

E-mailadres

Social media

Sector

Programmaraad Circulariteit

Thema's

Nieuws van Hubrecht van Ginneken

Deerns: 'Alleen in harmonie wordt een gebouw toekomstbestendig'

Deerns: 'Alleen in harmonie wordt een gebouw toekomstbestendig'